Společnost PETRA spol. s r.o. udržuje a zavazuje se
k neustálému zlepšování následujících certifikovaných
systémů řízení:

  • systém managementu kvality - ISO 9001:2008
  • systém managementu environmentu - ISO 14001:2004
  • systém managementu BOZP - OHSAS 18001:2008

Vedení společnosti podporuje trvale udržitelné hospodaření
v rámci pravidel PEFC v lesích a zavazuje se
uplatňovat a udržovat všechny požadavky
spotřebitelské řetězce lesních produktů v souladu
s dokumentem CFCS 2002:2013. www. pefc.cz

Všechny potřebné certifikáty a dokumenty jsou k dispozici
v sekci DOWNLOAD.