Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

1) Těžba a přibližování dřeva

  • Klasickou technologií
  • Harvestorovou technologií
2) Odvoz dřeva

3) Pěstební činnost

4) Obchod s dřevní hmotou

  • Nákup a prodej kulatiny
  • Nákup a prodej palivového dříví
5) Prodej palivového dříví (podrobnosti ZDE)